I. TERMENI ȘI CONDIȚII

Site-ul Timflow® este o platformă care permite vizitatorilor accesul la anumite informații privind transporturile de buștean livrate către HS Timber Productions S.R.L. și HS Timber Productions Reci S.R.L.

Accesul la orice parte din site-ul Timflow® („Site-ul”), la orice documente, materiale sau informații de orice altă natură, publicate pe Site, precum și utilizarea celor menționate pe Site, va fi guvernat de acești termeni și condiții. Prin accesarea Site-ului, utilizatorul acceptă în integralitate acești termeni și condiții.

Pentru scopul acestor „Termeni și Condiții”, termenul HSR include HS Timber Productions S.R.L. și HS Timber Productions Reci S.R.L. și sucursalele sale.

Cele menționate în continuare nu se vor aplica dacă și în măsura în contradicție cu dispoziții legale imperative aplicabile.

Aspecte juridice

HSR a întreprins toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că informațiile făcute disponibile pe acest Site sunt actualizate la data publicării lor. Cu toate acestea, HSR nu își asumă răspunderea și nu garantează în nici un mod că va actualiza în timp real Site-ul sau că va asigura acuratețea, corectitudinea sau caracterul complet al informațiilor și al datelor publicate pe Site.

HSR își rezervă dreptul de a schimba sau modifica în orice moment conținutul Site-ului, inclusiv prezenții termeni și condiții, fără nicio notificare prealabilă, prin simpla lor publicare pe Site. Schimbările vor fi aplicabile de la momentul publicării lor pe Site. Orice utilizare a Site-ului, după implementarea unor astfel de modificări, semnifică faptul că utilizatorul este de acord cu astfel de modificări.

HSR nu își asumă răspunderea în nici un fel pentru modul în care Site-ul Timflow® este accesat și/sau utilizat de către utilizator sau pentru orice implicații care ar putea rezulta din accesarea și/sau utilizarea sa.

HSR nu își asumă în niciun mod răspunderea pentru pierderile directe sau indirecte, de orice tip ale utilizatorului, provocate de sau rezultând, din orice motiv, din accesarea în mod direct sau indirect și/sau utilizarea informațiilor publicate pe Site, prin descărcarea oricărui material, informații, text, imagine, video sau orice alt tip de fișier.

HSR nu garantează în nici un fel că funcțiile și serviciile disponibile pe Timflow® vor funcționa în mod neîntrerupt sau fără erori, că defecțiunile vor fi remediate sau că Site-ul Timflow® și/sau serverul care permite punerea lor la dispoziție nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare. În măsura în care este permis de lege, HSR nu va fi ținută răspunzătoare pentru nici un prejudiciu cauzat de funcționalitatea sau disfuncționalitatea Site-ului sau a serverului/componentelor tehnice conectate.

Drepturi de proprietate

Timflow® este o marcă înregistrată a HSR. Drepturile de autor cu privire la paginile si conținutul publicat pe Site-ul Timflow®, reprezentările grafice, interfața și orice alte drepturi de proprietate intelectuală înregistrate sau nu, materialele utilizate pentru astfel de elemente sunt proprietatea exclusivă a HSR, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel. Niciunui terț nu îi va fi acordată o licență sau orice alte drepturi (de ex.. drept de proprietate, drepturi de proprietate intelectuală sau de autor). Reproducerea în orice formă, în tot sau în parte, a paginilor și/sau a conținutului acestui Site este permisă doar în scopuri personale, de informare, fără scop comercial/lucrativ, sub condiția ca acest Site să fie menționat ca sursă de informații. Orice altă reproducere, publicare, transmitere, distribuție sau utilizare este strict interzisă, fără acordul prealabil, în scris, acordat de către HSR în acest sens.

Utilizatorii nu vor avea în nicio situație dreptul de a utiliza sigla sau marca Timflow® sau HSR și/sau de a sugera afilierea la HSR sau orice altă legătură oficială cu HSR, fără acordul prealabil, în scris, acordat de către HSR în acest sens.

II. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Viață privată

Principii directoare

HSR respectă dreptul la viață privată. De asemenea, HSR respectă și se supune legislației române în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Pentru a proteja datele cu caracter personal ale șoferilor de camion, informațiile GPS, precum și alte detalii solicitate vor fi publicate doar după 24 de ore. Informația despre transporturi va fi disponibilă pentru utilizatorii înregistrați pentru maximum 30 de zile.

Informațiile generale privind datele cu caracter personal care ar putea fi colectate de către HSR prin intermediul acestui Site și modul în care aceste date pot fi prelucrate sunt prezentate mai jos. Astfel, instrucțiunile pentru utilizatorul care nu dorește ca datele sale cu caracter personal să fie colectate sau diseminate sunt precizate mai jos.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

În scopul accesării informațiilor incluse pe acest Site, utilizatorii sunt rugați să se conecteze prin utilizarea unui nume de utilizator și a unei parole. În vederea înregistrării, utilizatorul va furniza HSR informațiile următoare care vor permite identificarea persoanelor (nume, număr de telefon, adresă e-mail). Furnizarea de informații este considerată a constitui acordul explicit și neechivoc al utilizatorului ca datele sale cu caracter personal să fie utilizate de către HSR, în conformitate cu Regulamentul General de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal (GDPR) precum și termenii și condițiile acestui Site.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții, utilizatorul acceptă în mod explicit și neechivoc că HSR colectează și poate utiliza datele cu caracter personal înregistrate pe Site într-unul dintre următoarele scopuri, dacă altele nu sunt precizate:

a)stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului având acces la informațiile disponibile pe Site;
b) contactarea utilizatorului pentru scopul de a răspunde la o cerere pe care acesta a trimis-o către HSR sau pentru a cere feedback;

HSR va păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, le va prelucra cu bună credință și le va transfera numai către terți autorizați, în conformitate cu legislația română în vigoare.

Drepturile utilizatorilor Sitului sunt garantate potrivit legislației române aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de a interveni asupra datelor etc.

HSR este înregistrată sub nr. 37873 din 14.10.2016 la Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal, în conformitate cu Legea 671/2001, revizuită.

Orice întrebări cu privire la datele cu caracter personal ale utilizatorilor, stocate pe Situl Timflow® pot fi adresate la urmatoarea adresa de email:

e-mail: dataprotection@hs.ro


Dacă utilizatorul a furnizat deja date cu caracter personal și ar dori eliminarea acestora din baza de date a HSR, utilizatorul poate solicita aceasta printr-o cerere trimisă la adresa de e-mail: dataprotection@hs.ro.

Informații suplimentare colectate în mod automat

În anumite situații, HSR ar putea colecta în mod automat (deci nu prin intermediul unei înregistrări voluntare) informații tehnice și nu date de identificare a utilizatorilor (ceea ce protejează anonimatul). Acest tip de informații tehnice poate include, fără însă a se limita la: tipul browser-ului web, sistemul de operare, numele domeniului sau a serviciului de găzduire web de la care utilizatorul a fost direcționat către Site etc.

Cookies

Acest website utilizează cookies pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului. Rolul cookies este de a furniza un conținut adaptat în conformitate cu preferințele utilizatorilor în timpul navigării pe internet. Cookies nu colectează date cu caracter personal și nu identifică în mod individualizat vizitatorii website-ului. Au o durată de viață limitată, iar utilizatorii pot oricând să șteargă acești cookies. Acest website utilizează servicii de monitorizare anonimă a traficului de internet.